Home

Koninklijke Harmonie De bergengalm vzw

Kortestraat 1 - 3940 Hechtel

BE 0409.321.192

RPR Rechtbank van Koophandel Hasselt

secretariaat@debergengalm;be
VZW Koninklijke Harmonie De Bergengalm

ondernemingsnr be 0409.321.192

Contact: secretariaat@debergengalm.be

tel +32474592892